Platforma z edukacyjna dla specjalistów

Wykonywany zawód

Wykonywany zawód medyczny*
Położna
Mgr farmacji
Technik farmaceutyczny

Numer PWZA

Numer PWZF

Wchodzę

Niniejszy serwis skierowany jest do położnych. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.

Niniejszy serwis skierowany jest do farmaceutów oraz techników farmaceutycznych. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji oraz reklamy. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.